Онлайн платформа за кандидатстване по национални програми за развитие на образованието

По програма "Оптимизация на вътрешната структура на персонала" вход за достъп до платформата ще става чрез акаунта на директора на институцията в edu.mon.bg.

Считано от 27.01.2022 година всички институции (училища, детски градини и центрове), МОН, РУО и общински експерти следва да влизат в системата на НП МОН с EDU.MON.BG акаунтите им съдадени в edu.mon.bg.

Влизането в системата следва да се извършва посредством натискане на бутона Вход с EDU.MON.BG

Вход с EDU.MON.BG