Онлайн платформа за кандидатстване по национални програми за развитие на образованието - 2019 г.

Паролите за достъп до системата са разпратени до Регионалните управления на образование