Онлайн платформа за кандидатстване по национални програми за развитие на образованието

Паролите за достъп до системата са разпратени до Регионалните управления на образование